Kaalaman mula sa 4Ps isasabuhay habambuhay
Testimonya ni Jane Rose A.Macahilig
Benepisyaryo ng 4Ps
BATAN, AKLAN- Ang aming pamumuhay noon ay simple lamang. Ang aking ama ay maagang nagkasakit at binawian ng buhay. Ang akin ina ay simpleng may-bahay lamang. Siya ay may edad na rin at may sakit na ring iniinda. Subalit sinisikap pa rin niyang makatulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagkuha ng nipa at paggawa ng nito bilang pawid.
Mahirap ang aming pamumuhay maisalba or mairaos man namin ang aming pang-araw-araw may mga bayarin parin na hindi talaga kayang bayaran. Katulad na lamang mga bayarin sa paaralan, kung kailangan ng uniform at marami pang iba. Kahit ang maayos na pagkain nga ay bihira lang ding matikman, ang vitamins na kailangan sana ng ating katawan lalo na ang mga bata. Minsan kapag may sakit ay tinitiis na lang. Bagong damit o bagong bag ay hindi ko rin naranasan. Umaasa na lang sa mga bigay na pinaglumaan ng mga kapit-bahay.
Ang mga tao sa aming barangay at kanya-kanyang diskarte para mabuhay. Ang bawat magulang ay abala sa paghahanap-buhay, para may ipang tustos sa kanilang mga anak. Minsan kapag may dumating na sakuna may marami and naapektuhan dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang relasyon din ng bawat isa sa loob ng tahanan ay nagkakalayo lalo na ang mga magulang sa kanilang mga anak, ito ay dahil sa kakulangan ng oras ng magulang sa kanilang mga anak. Marami rin mga sakit noon na mabilis kumalat o minsan may namamatay dahil sa kakulangan sa kaalaman sa first aid. Wala ring mga vegetable garden noon na pwede sanang pagkuhaan ng masustansiyang pagkain para sa mga bata. Maraming iba’t-ibang mga panloloko ang kumakalat sa komunidad. Maging ang bawal na gamot na nakakasira sa mga kabataan at sa bawat tahanan sapagkat kulang na kulang tayo sa kaalaman.
Ang aking mithiin ay mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. Maibigay ko ang kanilang pangangailangan, makatulong ako sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mga kapatid. Magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng pangkabuhayan o negosyo na mapag-kukunan ng aming pangangailangan, kung saan hindi ko na kailangang lumayo para magtrabaho. Mapalaki ko ang aking mga anak na may takot sa Diyos at maging mabuting tao. Pangarap ko ring makatulong sa ibang tao kung ako ay pahihintulutan ng panginoon na magkaroon ng negosyo, ito ay magiging paraan ko para makatulong sa ibang tao, para kahit papano at mabibigyan ko sila ng hanap-buhay sa makakatulong sa kanila at sa kanilang pamilya. Simple, maayos at masayang pamilya na nagtutulungan, nagmamahalan at nag-kakaunawaan ay isa sa aking mga pangarap. Naniniwala ako na ang kapayapaang minimithi natin sa isang komunidad ay nagsisimula sa ating mga tahanan.
Ano mang hirap ang kalagayan namin noon pero ni minsan hindi namin sinukuan ang mga ito dahil naniniwala ako na balang araw makakamit rin namin ang mga minimithi sa buhay. Laking pasasalamat namin nang dumating ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa buhay at pamayanan namin. Ang 4Ps ay isa lamang sa mga programa ng pamahalaan upang matulungan ang mga kapos sa buhay na tulad namin. Isa nga aming pamilya sa napabilang na benepisyaryo dito. Nagpapasasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming pamilya lalong-lalo na sa aking dalawang anak na nag-aaral pa. Tatlo kong anak ang kabilang sa mino-monitor noon ng 4Ps. Sa ngayon dalawa na lamang dahil ang isa kong anak ay nakapagtapos na ng Senior High School at nasa sa kolehiyo na.
Napakalaki at napakarami ang naitulong ng 4Ps sa akin at sa aking pamilya lalo na sa pagkamit sa mga minimithi namin sa buhay. Ang cash grants na ibinibigay ng pamahalaan sa benepisyaryo at nagagamit sa pag-aaral ng mga bata, nabibili ang kanilang mga pangagailangan sa paaralan, maging ang kanilang pagkain at gamot tulad ng vitamins at iba pa ay nabibili ko na rin.
Napakalaking bagay sa para sa aming mga magulang na kulang na kulang ang kita sa araw-araw. Bahagi din ng programa ng 4Ps ang pagbibigay kaalaman sa amin tungkol sa mga bagay na noon ay hindi pa namin alam. Katulad ng mga dapat naming gawin kapag may sakuna, kung paano ba dapat ang pagiging isang mabuting magulang, maging isang mabuting mamamayan, kung paano makatulong sa kapwa at sa lipunan. Lubos kong pinapahalagahan ang Family Development Session (FDS) kada buwan dahil marami akong natutunan na makakatulong para mapa-unlad ang aming kaalaman sa pamilya, pangkabuhayan at komunidad. Ang pagtatanim ng iba’t-ibang uri ng gulay ay malakit ang naitulong sapagkat sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang pagbili ng gulay at makakatipid pa. Ang pagtulong-tulong ng miyembro sa paglinis sa komunidad ay nagiging paraan ng pagtulong na maging malinis at ligtas ang buong komunidad. Dito ay natutunan din naming ang makisama at pakikipag-kapwa tao.
Ngayon, nasa elementarya ang dalawa kong anak, Grade 4 at Grade 1 sa Mandong Integrated School. Ang sarap sa pakiramdam at naging mas inspirado pa akong magsumikap sa araw-araw dahil nariyan ang 4Ps na nag-alalay sa amin. Alam kong hindi ito pang habambuhay pero habang kami ay natutulungan lubos pa rin ang aking pasasalamat. Hindi lamang tulong pinansyal ang tulong ng 4Ps kundi pati ang iba pang aspeto ng aming buhay. Nawa’y mapagtapos ko ang aking mga anak dahil ang edukasyon lamang ang tanging maipapamana ko sa kanila at walang sino man ang makakakuha nito sa kanila. (Ipinasa ni Municipal Link Joedie J. Hontilano ng Batan MOO, Aklan POO)