4Ps Parent Leader katuwang ng komunidad sa sulong pangkalusugan
MURCIA, Negros Occidental – Ang pagtulong sa komunidad at sa kapwa ay isa sa mga bagay na nagpapasaya sa akin.
Ako si Marycel V. Javelona, 45 taong gulang, isang aktibong 4Ps Parent Leader at kasalukuyang volunteer bilang Brgy. Health Worker (BHW) ng Brgy. Cansilayan ng nasabing bayan. Samantala, ang aking asawa ay nagtatrabaho bilang laborer sa isang kumpanya. Kami ay biniyayaan ng limang anak.
Ang aming pamilya ay isa sa mga maswerteng benepisyaryo ng 4Ps at natalaga bilang Parent Leader ng halos pitong taon. Ang masasabi ko lang na malaki ang naitutulong ko sa aking mga kasamahan sa pamamagitan ng pag-alalay sa aming Municipal Link upang ma-organisa sila sa araw ng aming FDS at kung ano pang mga aktibidad na sakop ng programa. Boluntaryo kong ibinabahagi ang aking oras upang mapagbigay alam sa aking kapwa 4Ps ang anomang impormasyon tungkol sa programa, kasama na rin ang mapa sigurong inaasikaso ang mga dokumentong kailangan ng DSWD.
Noong 2022, napabilang ako bilang Barangay Health Worker (BHW) volunteer sa aming barangay. Kahit walang sahod pero masaya akong maibabahagi ang aking oras sa paglilingkod sa aking kapwa at sa komunidad. Higit sa lahat, naniniwala ako na bilang isa ring ina ng tahanan, gusto ko maging maayos na kalagayan ng kanilang mga anak, malayo sa sakit at malusog na pangangatawan. Ang paglilingkod ko sa aking komunidad ay nakakatulong sa pagsasaayos ng rekord ng bawat batang may edad 0-5 taong gulang. Kasama na rito ang mapanatiling nasa tamang iskedyul ang pagkonsulta at pagpapabakuna ng mga ito lalo na ngayon na lumalaganap ang sakit na pertussis.
Aminin ko man, may mga pagkakataon na nagkaproblema ang pagsunod sa kondisyon ng programa ng ibang sambahayan ng 4Ps pero agad naman ito naagapan dahil lagi ko silang pinalalahanan lalo habang nag FDS kami na huwag maging pabaya sa bawat kondisyon ng programa dahil mababawasan ang kanilang cash grants at sayang naman iyon para sa pagkain ng buong pamilya.
Ang pagiging bahagi ko sa 4Ps at pagiging BHW ay makakatulong upang lalong mapagtibay ang koneksyon ng bawat programa ng DSWD at Department of Health (DOH). Nagiging daan rin ito upang mabilis na mabigyan ng tugon ang pangangailangan ng bawat miyembro ng 4Ps at ng aming komunidad. Dahil dito, mas nabibigyan ng pansin at mapapalawak ang kaalaman tungkol sa pagsulong ng Health Awareness Campaign sa aming barangay.
Sa kasalukuyan, higit sa anu mang napagtagumpayan ko bilang PL at BHW ay masaya kung ipinagmamalaki na dalawa sa aking limang anak ay nakapagtapos na ng kolehiyo bilang Bachelor of Science in Agriculture at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Lubos akong nagpapasalamat sa 4Ps dahil sa mga oportunidad na aking natanggap at patuloy akong maglilingkod sa komunidad na aking nasasakupan. (Murcia Team, Negros Occidental POO1)