Marahil masasabi mo na magtrabaho nang mabuti para sa marangyang buhay, maaring para sa masigla at malusog na pangangatawan ay aalagaan mo nang husto ang iyong sarili, pwede ring para sa mataas na antas ng edukasyon ay magpupursigi kang mag-aaral. Ilan lamang ito sa mga maaring lumabas sa iyong isip sakaling matanong ka ng ganitong katanungan.
Ngunit tila ang mga konsepto na ito’y kaiba sa pangarap ni Flocerfida. Para sa kanya, misyon niyang maging instrumento upang maiangat sa kahirapan ang kaniyang pamayanan.
Tubong San Antonio, Northern Samar si Flocerfida. Nagsimula siyang maging isang community volunteer noong 2015 at ngayon ay isa na siyang pinuno ng mga community volunteers.
Aniya, dahil sa mga pagsasanay mula sa ating programa ay mas napagtibay ang kaniyang pamumuno sa pamayanan, pakikitungo sa kaniyang mga kabaranggay, at mas lumawak pa ang kaniyang kaalaman sa pamamalakad ng mga community sub-projects. Dagdag niya, “Malaking tulong talaga ang KALAHI-CIDSS sa akin, kahit hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral dala ng kahirapan ay nahasa ang aking kaalaman at kakayahan sa pagdalo at pag-participate ng mga gawain sa KALAHI-CIDSS.”
Malaki ang pagtanaw ni Flocerfida sa ating programa, sabi niya, “Nagpapasalamat ako sa gobyerno sa pamamagitan ng KALAHI-CIDSS na kami ay hindi nakakalimutang alalayan. Pinakikinggan ang hinaing ng mga ordinaryong tao. Tunay na malaking tulong sa amin ang mga proyekto na kanilang naponduhan upang matugunan ang mga problema sa aming lugar.”
Sa katunayan, nakapagpatayo ang kanilang barangay ng mga proyekto gaya ng streetlights, day care center, at mga sanitary toilets. Dahil sa mga proyektong ito ay mas napabuti ang kalagayang pangkalusugan at pangkaligtasan ng kanilang pamayanan.
At dahil sa hamon ng COVID-19, may sumibol na bagong misyon si Flocerfida.
Itinakda siya bilang barangay health worker upang mamuno sa mga nutrition at health activities sa kanilang lugar. Dahil sa kakulangan ng health workers sa kanilang barangay ay isinaalang-alang si Flocerfida bilang isang frontliner. Sa bawat pagtugon niya sa tawag ng tungkulin ay mahigpit siyang sumusunod sa mga nakatakdang health protocols.
Ang misyon ni Flocerfida ay hindi kaiba sa misyon ng karamihan. Personal man niyang pinili ang tungkilin na ito ngunit ang pakinabang ay para sa mas nakararami.
“Para sa katulad ko na matanda na, at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay hindi naging hadlang upang matulungan ko ang aking pamayanan. Kung kaya’t sa mga kaya pang tumulong na tulad ko, patuloy lang tayo. Masarap sa pakiramdam ang nakakatulong.”
Isang misyon na malugod na ginampanan at patuloy niyang ginagampanan.