“Katas ng sakada”

MURCIA, Negros Occidental – Kapwa sila lumaki sa trabahong sakada sa Murcia. Sadyang pinagtagpo ang kanilang damdamin. Umabot ito ng sampung taon hanggang ang magka relasyon ay nag desisyon na magpakasal at bumukod ng sariling pamilya. Ang mag asawang Maravilla ay binigyan ng anim na anak si Jimbert, J-merl, Rutchelle, Jingky, Jeamea, at Jessa. Kapus continue reading : “Katas ng sakada”