Package deal love

  Big smiles from the Esmeria family     BUENAVISTA, Guimaras – If you sow love, you will harvest what you sowed. This is the story of a laborer man who fell in love with a carenderia woman whom he met while buying his food. Starting then, Paul Bryan Esmeria always wanted to see Elsie continue reading : Package deal love

“Katas ng sakada”

MURCIA, Negros Occidental – Kapwa sila lumaki sa trabahong sakada sa Murcia. Sadyang pinagtagpo ang kanilang damdamin. Umabot ito ng sampung taon hanggang ang magka relasyon ay nag desisyon na magpakasal at bumukod ng sariling pamilya. Ang mag asawang Maravilla ay binigyan ng anim na anak si Jimbert, J-merl, Rutchelle, Jingky, Jeamea, at Jessa. Kapus continue reading : “Katas ng sakada”